Voorwaarden gebruik / huur

In algemene zin zijn de volgende voorwaarden verbonden aan het gebruiken / huren van ruimtes in  Wijkhuis Westwijzer:

1. Bij het verlaten van de ruimte na beëindiging van de activiteit verkeert deze ruimte in dezelfde (opgeruimde) staat, als waarin de ruimte werd aangetroffen aan het begin van de activiteit.

2. Een vaste gebruiker / huurder van een bepaalde ruimte van het wijkhuis moet bereid zijn incidenteel te wisselen met een andere ruimte, indien de gebruikelijke ruimte nodig is voor een  andere activiteit. Dit kan incidenteel voorkomen en gebeurt altijd in overleg.

3. Een vaste gebruiker / huurder van een bepaalde ruimte van het wijkhuis moet er rekening mee houden, dat er in incidentele gevallen géén beschikking is over de gebruikelijke ruimte of een andere ruimte in het wijkhuis, omdat deze ruimten nodig zijn voor een andere activiteit. Dit kan incidenteel voorkomen, naar het oordeel van het beheer wijkhuis.

Toelichting. Enkele voorbeelden bij voorwaarde 2 en 3: bepaalde ruimten van het wijkhuis, zoals de grote zaal, de vergaderruimte en de creativiteitsruimte zijn ook in gebruik bij de basisschool. De grote zaal fungeert ook als aula van de school. Enkele keren per jaar vindt hier dan bijvoorbeeld een schoolviering plaats. De grote zaal of de Spiegelzaal zijn de ruimten voor wijkvergaderingen of vergaderingen van de gemeente voor de wijk. De data hiervoor zijn niet al voor een heel jaar bekend.