De eerste fases van het renovatieproject van woCom in Oud-West zijn voltooid. Er zijn in totaal 75 woningen
aangepakt. Deze huizen aan de Ridderstraat, Tournooistraat, 2e Haagstraat en Haaglaan zijn klaar voor de
toekomst. De laatste 19 woningen, in de kromming van de Tournooistraat, worden naar verwachting in 2028
gesloopt.

Met de renovatie van de 75 woningen, is een grote stap gezet naar een duurzamer Helmond West. Om de woningen zo energieneutraal mogelijk te krijgen, zijn best wat maatregelen nodig. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat niet alle woningen geschikt zijn om energiezuinig te maken. Zo is het bij de oude woningen in de kromming van de Tournooistraat niet haalbaar deze zodanig energiezuinig te krijgen, dat ze in de toekomst voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden. WoCom heeft daarom besloten deze 19 woningen op termijn te slopen.