In Westwijzer zijn alle kinderen uit de wijk van harte welkom op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf van Spring Kinderopvang!

Het kinderdagverblijf bestaat uit een verticale groep waar opvang wordt geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar terecht. De ruimtes kenmerken zich door veel lichtinval en door verschillende speelhoeken. Op de eerste verdieping is een bijzondere speelruimte voor sport en spel aanwezig. Ook kunnen we gebruik maken van de hobbyruimte voor creatieve activiteiten.

Door het aanbieden van een uitgebreid activiteitenprogramma en allerlei spelmateriaal dagen wij kinderen uit om al hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Hierbij maken we zowel op het kinderdagverblijf als op de peuterspeelzaal gebruik van een VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Kom gerust eens kijken!

Meer informatie, inschrijven en contact
Peuterspeelzaal Westwijzer
Kinderdagverblijf Westwijzer
Klantenservice Spring Kinderopvang: (088) 20 88 208