Op de plek waar jarenlang de Deken van de Hagenschool te vinden was, komen elf nieuwe huurwoningen te staan. De witgekleurde woningen moeten in het voorjaar van 2019 klaar zijn.

Aannemer/ontwikkelaar Van der Heijden bouwt hier zogenaamde nul-op-de-meterwoningen. Het gaat om vrije sector huurwoningen, waar geen huursubsidie voor aangevraagd kan worden. Ze worden verhuurd door een particuliere verhuurder.