Afgelopen week werd aan Westwijzer een fraai nieuw bord onthuld. Kinderopvang en onderwijs gaan hier voortaan samen verder als Kindcentrum Westwijzer: “Een veilige plek waar we iedereen uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen op een passend niveau.” Kindcentrum Westwijzer is een samenwerking tussen Korein (kinderopvang )en Qliq Primair (onderwijs).

Bij Kindcentrum Westwijzer kunnen kinderen van 0-13 jaar terecht voor dagopvang, peuterwerk, onderwijs en buitenschoolse opvang. Twee peuters van de peuterspeelzaal en een leerling van groep 8 onthulden daarom ook samen het bord van het kindcentrum.

Het laatste jaar zochten Qliq Primair en Korein elkaar steeds intensiever op. Na een fase van kennismaken ontstond de behoefte om met name op pedagogisch vlak een doorgaande lijn voor kinderen te creëren.