Ook Helmond West gaat over op Glasvezel

Na de wijken Brandevoort, Stiphout, Brouwhuis en de Rijbelberg, gaat ergens volgend jaar ook Helmond West over op het glasvezelnetwerk. De gemeenteraad van Helmond heeft besloten dat in 2021 in heel Helmond Glasvezel moet zijn aangelegd. Dit moet zorgen voor meer veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid in het netwerk. De glasvezelkabel wordt aangelegd tot aan de erfgrens. Inwoners kunnen dan zelf beslissen of ze worden aangesloten op het netwerk en gebruik maken van allerlei zorg- en veiligheidsdiensten.lees meer →

Heropening Moestuin Helmond West

Deze zomer opende de moestuin opnieuw de deuren. De tuin is na een verbouwing dubbel zo groot geworden. Ook heeft de moestuin een nieuw bord bij de ingang en een net dat de vogels op afstand moet houden. Buurtbewoners kunnen voor € 2,50 een groentepakket kopen. De tuin is onderdeel van Stadstuin Helmond en bevindt zich achter de Jumbo, aan de 2eHaagstraat. Ga naar: www.stadstuinhelmond.nlvoor meer informatie.lees meer →

Aanpak Ridderstraat en Toernooistraat

In het voorjaar van 2020 starten de werkzaamheden aan de openbare ruimte van de Ridderstraat (tussen de Haaglaan en Tournooistraat) en de Tournooistraat (tussen de Haaglaan en 2e Haagstraat).Onder meer de stoep, het groen en de parkeerplaatsen worden aangepakt. Ook krijgt het deel dat nog geen nieuwe verlichting heeft, nieuwe verlichting. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden medio 2020 klaar.lees meer →

De Jumbo gaat uitbreiden

Supermarkt Jumbo aan de 2eHaagstraat 42 gaat uitbreiden. De winkel krijgt er in totaal 150 vierkante meter aan vloeroppervlakte bij. Ook de entree wordt verplaatst. Deze zal, na de uitbreiding, aan de zijde van de parkeerplaats te vinden zijn. De twee ingangen die de Jumbo nu heeft, zullen verdwijnen. De werkzaamheden starten na de feestdagen, begin 2020. Na de verbouwing wordt de openbare ruimte rondom de supermarkt aangepakt.  lees meer →

Bankje voor buurtmoeder Mies van Bree

De ‘moeder’ van Helmond West, Mies van Bree, is er niet meer. Ze overleed op
17 juni 2018. Mies was heel wat jaren actief in de wijk. Onder andere alsjongeren- en welzijnswerker én als beheerder van ’t Patronaat. Ze organiseerde volop activiteiten. Van kinderkampen tot aan kinderkampen tot carnavalsfeesten. Ook na haar pensioen bleef Mies het gezicht van Helmond West. Om de ‘moeder van west’ te herdenken is er een bankje geplaatst. Het bankje staat bij het Patronaat, op de plek waar ze vroeger zo vaak te vinden was.lees meer →

Park Distelveld vernieuwd

Spelen, voetballen, de hond uitlaten... Het kan allemaal bij Park Distelveld. Het veld is onlangs helemaal aangepakt. Zo is het voetbalveld verhoogd en multifunctioneel gemaakt. Je kunt er zowel voetballen als basketballen. Ook is er een nieuw hekwerk geplaatst. Verder is het hondenuitlaatveld vergroot, dit op advies van de bewoners.  lees meer →

Helmond West in ontwikkeling

Helmond West is een wijk in ontwikkeling. Diverse partijen dragen bij aan die ontwikkeling: gemeente Helmond, woCom, LEVgroep, aannemers, ontwikkelaars en vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld. Inmiddels  zijn er tal van voorbeelden van die wijkontwikkeling. Denk aan een project als de Kasteelherenlaan of natuurlijk Westwijzer. Toch is de wijkontwikkeling nog niet afgerond, zo worden de puntjes nog op de ‘i’ gezet in het Goorlooppark en komen er elf nieuwe woningen op de hoek van de 2een 3eHaagstraat. Hieronder leest u het nieuws over de wijkontwikkeling. Deze berichten worden met enige regelmaat vervangen door nieuwe berichten.lees meer →

Spelen in speelbosje

Binnenkort kunnen kinderen vlakbij Speeltuin Helmond West lekker in de natuur spelen. De wijk krijgt een aantal mini-bosjes, waar kinderen lekker kunnen spelen en leren over de natuur. De speeltuin heeft samen met buurtvereniging Apostelhoeve en basisschool Westwijzer het initiatief genomen om zo’n bosje te realiseren naast de speeltuin. De natuurlijke speelplek komt naast de Goorloop te liggen, tussen het fietspad (bij het spoor) en de Mgr. Nolensstraat. De gemeente en het IVN bekijken hoe een en ander vorm gaat krijgen. Buurtbewoners en de basisschool worden betrokken bij de aanleg van de bosjes.lees meer →

Kleurrijke muur voor speeltuin

De onderhoudsgebouwen van Speeltuin Helmond West zijn onlangs versierd met een graffiti-tekening. Dit om wat meer kleur in de speeltuin te brengen. Het ontwerp past bij de groene uitstraling van de plek.lees meer →

Dit najaar spelen bij nieuw speelveldje De Renne

Speelveldje De Renne wordt dit jaar aangepakt. Samen met buurtbewoners is gekeken naar een andere invulling van Speelveldje De Renne. Er is gekozen voor de aanleg van wat heuvels (glooiingen), zoals ook in het Weverspark in de Binnenstad. Ook komen er volop speelplekken terug. De banken, bestrating en verlichting worden nog voor de zomervakantie aangelegd en/of aangepakt. Ook wordt dan het gras opnieuw ingezaaid.In het najaar kan het overige groen aangelegd worden. Zo is het nieuwe speelveldje nog voor het einde van het jaar klaar.    lees meer →
  • 1
  • 2