Basisschool Westwijzer biedt een kleurrijke, stabiele en veilige speelleeromgeving, waarin ongeveer 220 kinderen met verschillende achtergronden naast en met elkaar leven.
Het uitgangspunt van de school is dat succeservaringen de basis vormen waarop kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. We zijn er dan ook van overtuigd dat kinderen:
• in een veilige, creatieve en gestructureerde leeromgeving zich willen ontwikkelen
• hun talenten willen ontdekken, gebruiken en ontwikkelen
• uitgedaagd willen worden om een sociaal vaardig mens te worden met zelfvertrouwen en authenticiteit.
• willen leren om door te zetten en discipline te ontwikkelen
• door hun eigen nieuwsgierigheid trots zullen worden op zichzelf en ondernemend willen deelnemen aan de samenleving

Binnen ons onderwijs werken wij met moderne methodes in een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten met een open en positief pedagogisch klimaat als basissfeer. We werken bij zoveel mogelijk vakken op verschillende niveaus. Zo is er voor de leerlingen die dat aankunnen verdiepings- en verrijkingsstof. Voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof is er extra instructie en remediërende stof.

Nieuwsgierig geworden?
www.westwijzerhelmond.nl
T: 0492-523402
E: directie@westwijzerhelmond.nl

GA NAAR DE WEBSITE